JARINGAN | Universiti Putra Malaysia
» JARINGAN

JARINGAN

UPM memahami keperluan bagi pelajar untuk menjadi sebahagian daripada dunia realiti dalam perniagaan dan komuniti. Memperkasakan komuniti kampus dengan mewujudkan peluang-peluang untuk menceburi bidang perniagaan dan masyarakat amnya adalah penting dalam penyediaan perspektif keusahawanan kepada teras pendidikan dan penyelidikan Universiti.

Rantaian kerjasama universiti dan industri akan mempercepatkan tranformasi keilmuan dan idea-idea...selanjutnya...
Bidang perniagaan di UPM mampu berkembang dengan pesat terutamanya perniagaan yang berasaskan...selanjutnya...
Dalam usaha mendukung matlamat UPM supaya menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan...selanjutnya...
Kerjasama dan hubungan strategik antara pihak universiti dengan pelbagai agensi di dalam negara...selanjutnya...
SWMJRAi:17:40