ANTARABANGSA | Universiti Putra Malaysia
» ANTARABANGSA

ANTARABANGSA

Wawasan global kami pada dasarnya adalah memastikan jalinan perhubungan yang mantap di antara Universiti dengan masyarakat setempat serta komuniti serantau. Komuniti UPM dilihat sebagai suatu entiti global yang sentiasa menjalinkan hubungan antarabangsa dan berkongsi kepakaran dalam pelbagai bidang di persada dunia dan pastinya menyalurkan idea-idea bermanfaat kepada komuniti tempatan untuk kehidupan yang cemerlang.

Usahasama yang kukuh dengan agensi-agensi kerajaan dan badan-badan berkaitan di peringkat serantau...selanjutnya...
Pusat Alumni di Universiti menyediakan pelbagai inisiatif dengan menjalin kerjasama seumur hidup di...selanjutnya...
Kepelbagaian bangsa dan budaya adalah antara nilai yang kita hargai, di mana UPM mempunyai rekod...selanjutnya...
SWMJRA4:17:41