UPM-KWAP Rangka Kerjasama Wujudkan Pesara Produktif | Universiti Putra Malaysia
» BERITA » UPM-KWAP rangka kerjasama wujudkan pesara produktif

UPM-KWAP rangka kerjasama wujudkan pesara produktif

 

KUALA LUMPUR, 26 Mei –  Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia (MyAgeing) Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [KWAP] menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) bagi mewujudkan jalinan kerjasama dalam usaha menggalakkan persaraan yang produktif dan meningkatkan kualiti kehidupan bagi warga yang mencapai usia bersara di negara ini, bermula dengan bakal pesara kakitangan kerajaan dan yang telah pesara.

Ketua Pegawai Ekeskutif KWAP, Dato’ Wan Kamaruzaman Wan Ahmad berkata MoU itu penting dalam mewujudkan perkongsian pengetahuan dan penyelidikan bagi memudahkan perkongsian idea yang disokong melalui penyelidikan yang dijalankan.

“Sehubungan itu, idea ini boleh diguna ke arah meningkat dan memperbaiki dasar, produk, atau perkhidmatan yang wujud sekarang berkaitan persaraan dan golongan berusia yang produktif. Ia penting lebih-lebih lagi kerana bilangan pesara kerajaan yang bertambah dan jangka hayat usia manusia yang lebih panjang daripada sebelum ini. Pada akhir 2016, terdapat hampir 480,000 pesara di seluruh negara, dan bilangan ini dijangka mencapai 600,000 pada 2020.

“Oleh itu, penting bagi KWAP untuk mewujudkan keupayaan penyelidikannya dalam bidang yang membabitkan persaraan dan mereka yang berusia untuk mengumpul maklumat dan memberikan kepada kita asas yang kukuh bagi perancangan masa depan. Melalui kerjasama strategik dengan institusi ulung seperti MyAgeing, kita semakin hampir kepada matlamat ini,” katanya.

Naib Canselor UPM, Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris pula berkata MoU itu adalah permulaan yang positif bagi UPM dan KWAP untuk bekerjsama pada masa depan  dalam bidang membabitkan kepentingan bersama antara kedua-dua pertubuhan.

“MoU ini akan meningkatkan aktiviti kerjasama, penerbitan dan penyelidikan dalam  perkara membabitkan pesara dan golongan berusia terutamanya dalam bidang kewangan, kesihatan, perlindungan insurans dan motivasi yang boleh meningkatkan kesejahteraan pesara kerajaan,” katanya.

 

Pengarah MyAgeing UPM, Prof. Dr. Tengku Aizan Hamid berkata dengan fokus adalah terhadap kebajikan dan kehidupan yang dilalui kakitangan dan pesara kerajaan, MoU itu sebenarnya adalah satu perkembangan menarik kerana ia mengiktiraf kredibiliti institusi ini dalam bidang gerontologi.

“Ia menandakan permulaan kepada hubungan simbiotik jangka panjang yang kita kongsikan antara kedua-dua institusi ini, yang menawarkan banyak peluang. Kita akan bekerjasama rapat dengan KWAP,” katanya.

Melalui MoU berkenaan, kedua-dua institusi akan berkongsi pengetahuan, maklumat, dan kepakaran berkaitan perancangan persaraan, khususnya dalam konteks  sosio-ekonomi, kewangan, penjagaan kesihatan, sosial dan psikologikal, serta keadaan  kehidupan ke arah mencapai matlamat kerjasama itu.

Fasa awal MoU itu akan menyaksikan kedua-dua organisasi memulakan program penyelidikan untuk memastikan tahap persediaan persaraan bagi bakal pesara dan merintis satu pendekatan bagi  mewujudkan golongan berusia yang produktif di kalangan pesara di Lembah Klang.

Pendekatan ini menggunakan data spesifik ekonomi untuk mengukur sumbangan pesara untuk ekonomi dan masyarakat seluruhnya, serta untuk mengenalpasti  faktor yang meningkatkan nilai produktif golongan berusia.

Hasil penyelidikan itu dijangka akan mengetengahkan input penting yang boleh digunakan oleh KWAP bagi meningkatkan keberkesanan program ‘financial outreach’ serta merangka inisiatif nilai tambah yang lain yang akan meningkatkan lagi kehidupan dan kebajikan pesara.

Pada peringkat kebangsaan, hasil penyelidikan itu adalah penting dan boleh menjadi pemangkin untuk kerajaan dan pemegang taruh yang lain dalam memperbaiki dasar semasa atau merangka dasar baharu untuk memudahkan golongan yang berusia di Malaysia yang semakin bertambah bilangannya dalam membuat persediaan untuk menjalani kehidupan selepas bersara.  - UPM

 

 

Tarikh Input: 31/05/2017 | Kemaskini: 31/05/2017 | hairul_nizam

PERKONGSIAN MEDIA

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 1000
---
WWLdXAj:23:39