TD (Siswazah Dan JINM), FPSK Terima Anugerah Fellowship Naib Canselor UPM | Universiti Putra Malaysia
» BERITA » TD (Siswazah dan JINM), FPSK terima Anugerah Fellowship Naib Canselor UPM

TD (Siswazah dan JINM), FPSK terima Anugerah Fellowship Naib Canselor UPM

Oleh Syifarida Muhamad Zaki

 

SERDANG, 14 Mei – Timbalan Dekan (Siswazah, Jaringan Industri dan Masyarakat), Prof. Madya Dr. Shamsul Bahri Md Tamrin menerima Anugerah Fellowship Naib Canselor, Universiti Putra Malaysia (UPM) yang disampaikan oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pada Majlis Gemilang Akademia Putra (MGAP) 2017, di sini.

 

Beliau antara 20 pensyarah dan penyelidik yang menerima anugerah itu dengan mendapat tempat pertama bagi kategori Perunding Cemerlang.

 

Dr. Shamsul Bahri Mohd Tamrin, 46 diiktiraf pada MGAP 2017 berdasarkan pencapaian beliau yang aktif menjalankan penyelidikan dan perundingan di dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan terutamanya dalam bidang ergonomik dan higen industri. 

 

Selain sebagai pakar rujuk dalam bidang Kesihatan Pekerjaan dan Ergonomik di Jabatan Kesihatan Persekitaran dan pekerjaan, UPM dan Timbalan Dekan (Siswazah dan Jaringan Industri dan Komuniti) serta Profesor Adjung UNITEN, beliau juga merupakan Ahli Lembaga Tinggi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sunway Construction Sdn. Bhd.

 

Di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa, beliau merupakan Presiden Human Factors dan Ergonomics Society Malaysia, Ahli Majlis Ergonomik di peringkat Asia, setiausaha kepada gabungan persatuan Keselamatan dan Kesihatan Negara di bawah Malaysian Federation of Occupotional Safety and Health.

 

Sejumlah RM4.35 juta dana berjaya diterima dari segi penyelidikan dan perundingan yang berkaitan bidang kepakaran beliau.  Sebanyak 101 projek perundingan yang dijalankan secara jaringan industri yang melibatkan Projek Perundingan Kerajaan (Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dan MOSTI sejak 2006) dan swasta (Sime Darby Plantation, TNB, TM Malaysia, Samsung electronics (Malaysia) Sdn. Bhd., Federation of Malaysian Manufacturing, Murphy Oil, Petrofac, Petronas, Sabah Port, Malaysian Airline Berhad, Infineon dan ASTRO.

Selain penglibatan perundingan beliau di peringkat antarabangsa bersama syarikat AL-Esnad dan Kementerian Buruh Arab Saudi, beliau turut terlibat dengan penyediaan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara tersebut.

 

Sehingga kini, beliau masih bekerjasama dengan Bahagian Dasar Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia dalam melaksanakan dasar berkaitan penambahbaikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negara membangun.

 

Hasil daripada penyelidikan perundingan beliau terhadap isu dan analisis gap penting industri yang dijalankan di bawah Projek Perundingan (OSH Profile tahun 2007) dan  (OSH Profile 2016) telah digunakan dalam melaksanakan dasar kerajaan bagi bidang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan menjadi contoh kepada negara membangun lain sepeti Arab Saudi untuk mengikuti model Keselamatan dan Kesihatan di peringkat nasional.

 

MGAP 2017 yang bertemakan 'Ihsan dan Kesejahteraan Melangkaui 2025' mengiktiraf usaha penerokaan dan pengembangan ilmu serta perkhidmatan pendidikan  dibahagikan kepada empat kategori iaitu pengajaran, penyelidikan dan inovasi perkhidmatan profesional dan perunding cemerlang serta Anugerah Khas Akademia Putra. - UPM

 

Tarikh Input: 30/05/2018 | Kemaskini: 30/05/2018 | hairul_nizam

PERKONGSIAN MEDIA

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 1000
---
WWLdXA:23:26